NT.Absolute

สำนักงานบัญชี เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด

รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร 

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยเจ้าหน้าที่มีความรู้
และประสบการณ์ มากกว่า
20 ปี

Arrow Down

การจดทะเบียนบริษัท บัญชี และภาษีจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

               บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด เป็นสำนักงานที่มีการปรับรูปแบบการบริหารจากเดิมคือ สำนักงานนันทกุลการบัญชีและกฎหมาย เริ่มก่อตั้งวันที่ 25 ธันวาคม 2542 โดยนายอนุชา โชคคุณานันทกุล และนางชนิสร โชคคุณานันทกุล ปัจจุบันดำเนินการมามากกว่า 20 ปี และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานเล็กมากกว่า 400 ราย โดยมีพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบจำนวน 25 คน

               เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้าน เปิดบริษัทใหม่ จดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนการค้า สำนักงานบัญชี ทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสาร และจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่น

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,000 บาท

ตรวจสอบบัญชี

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป

รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร รายเดือน/รายปี

 •  เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง

 • จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด

 • จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

วิเคราะห์งบการเงิน

ให้บริการด้วิเคราะห์งบทางการเงิน สำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อตรวจสอบและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การปฎิบัติตามกฏระเบียบและขั้นตอน การปกป้องทรัพย์สิน และการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล

 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

 • บริการรับส่งเอกสาร (บริการ Messenger เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่นส่งไปรษณีย์ฟรี)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

​บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ รับจดทะเบียน VAT

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม (VAT)

 • บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าหรือจำเป็นต้องออกให้กับลูกค้า

วางแผนภาษี 

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

เรื่องบัญชีน่ารู้/ข่าวสาร

 
 

ยินดีให้คำปรึกษา

เราให้คุณมั่นใจเพราะเรา

เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน รับรองโดยสรรพากร

 
 

CONTACT

NT. Absolute Service​

 • รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร

 • ตรวจสอบบัญชี

 • วิเคราะห์งบการเงิน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 • วางแผนภาษี

 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด 

NT.Absolute Co., Ltd.
ที่อยู่ 274/42-43 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 9.00:17.30 น
โทรศัพท์ :  092- 892 0465
Facebook : https://www.facebook.com/accountingnt/
Email :    nuntakul2545@hotmail.com

Website : https://www.nt89accounting.com

Social_Security2904622.jpg
ดาวน์โหลด.jpg
1579963715.jpg

เว็บไซต์หน่วยงาน

2.jpg
logord.gif
 • Facebook
 • line-icon

© 2023 by บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด / บริษัทบัญชี